(werkwijze)KNA Specialist Conserveren,
registratienummer: 258862

Geregistreerd in het
Actorregister Archeologie

aangesloten bij de VOiA

Alvorens tot de restauratie/conservering van een object wordt overgegaan, wordt in samenspraak met de opdrachtgever bekeken wat de mogelijkheden zijn en wat wenselijk en/of noodzakelijk is.

Afhankelijk van de eigenschappen van een object, zoals: het gebruikte materiaal, de oxidatiegraad, eventuele beschadigingen, de oxidatiegevoeligheid en indien van toepassing; de depot-eisen wordt er een plan opgesteld, dat aan de opdrachtgever ter beoordeling wordt voorgelegd. Na goedkeuring kan het object aan ons worden overdragen en krijgt de opdrachtgever van ons een ontvangstbevestiging.

Al de te restaureren/conserveren objecten worden voor de behandeling gefotografeerd en geïnspecteerd op eventuele onregelmatigheden, zoals vergulding-verzilvering, breuklijnen, beschadigingen of zwakke plekken in het patina of het object zelf. Mocht er een onregelmatigheid worden waargenomen, dan wordt er in samenspraak met de opdrachtgever bekeken of het plan dient te worden bijgesteld.

Indien er geen onregelmatigheden worden waargenomen kan het object vervolgens met de grootste zorgvuldigheid worden ontdaan van vuil, oxidatie en concreties, die ervoor zorgen dat het object en mogelijke oxidatieprocessen aan het oog worden onttrokken.

Als het object 'schoon' is wordt het geconserveerd en eventueel verstevigd en/of aangevuld. Dit gebeurt evenals alle andere (be)handelingen, die BR-Restauratie uitvoert, volgens de laatste inzichten die er op dit gebied zijn binnen de archeologie en museale kringen.

Tenslotte wordt het object, vergezeld van een (basaal) restauratierapport weer aan de opdrachtgever geretourneerd.
Wat u verder nog weten moet over BR-Restauratie:

Voor alle restauraties en conserveringen:
Alhoewel ons specialisme ligt op het gebied van non-ferro metaal, kunt u in principe met al uw restauratie- en conserveringsopdrachten bij ons terecht. Mochten we bepaalde specifieke opdrachten niet zelf uitvoeren, dan kan het prijstechnisch voor u zelfs gunstiger zijn om de opdracht toch bij ons neer te leggen. Zo hebben wij diverse samenwerkingsovereenkomsten met andere specialisten, die voor ons door onder andere kwantumkorting tegen sterk gereduceerde tarieven werken, wat voor de opdrachtgever uiteindelijk forse besparingen op kan leveren.

Scherpe tarieven:
BR-Restauratie hanteert zelf ook zéér scherpe tarieven, wat in deze zware tijd voor de archeologische branche niet alleen fijn is, maar eigenlijk ook gewoon noodzakelijk.
Niet zelden horen wij dat als de opdracht elders zou zijn neergelegd, ´de selectie´ (behouden óf niet behouden) minder mild zou zijn geweest om de prijs te drukken.
BR-Restauratie heeft hierdoor nu dus al vele honderden archeologische objecten weten te behouden voor de archeologie!

Ophalen en retourneren:
Eventueel kan(kunnen) een object(en) tegen een kilometervergoeding van €0,19 per kilometer bij u worden opgehaald en-of worden terugbezorgd.
Bovendien zijn de kosten van het ophalen en retourneren vanaf 50 objecten en binnen een straal van 100 km voor rekening van BR-Restauratie. Buiten deze straal kan in samenspraak ook elders op een centraal punt worden afgesproken.

De kosten van een restauratierapport:
Indien er wordt gekozen voor een beknopt/basaal restauratierapport en voor losse onbewerkte objectfoto's (van voor en van na de restauratie én maximaal 4 foto's in totaal), dan zijn de kosten hiervan altijd voor rekening van BR-Restauratie.