(projecten en opdrachtgevers)KNA Specialist Conserveren,
registratienummer: 258862

Geregistreerd in het
Actorregister Archeologie

aangesloten bij de VOiA

- Vanaf de oprichting in maart 2013 heeft BR-Restauratie onder andere één of meerdere restauratie- en conserveringsopdrachten uitgevoerd voor de onderstaande bedrijven/personen:
- RAAP Archeologisch Adviesbureau, Regio Oost (Diverse Projecten). Voor deze opdrachtgever heeft BR-Restauratie onder andere de restauratie op zich genomen van in totaal ca.3000 objecten, gevonden in Nijmegen-Lent in de jaren 2013, 2014, 2015 en 2016.
- RAAP Archeologisch Adviesbureau, Regio West (Diverse Projecten)
- RAAP Archeologisch Adviesbureau, Regio Zuid (Diverse Projecten)
- Een Archeolgisch Depot en de daaraan verbonden werkgroep
- 'Particulieren' (waaronder diverse middeleeuwse muntschatten). Om privacy-/veiligheidsredenen geven wij geen nadere informatie over deze opdrachtgevers.
Vóór de oprichting van het bedrijf, heeft Ben Rijns onder meer opdrachten uitgevoerd voor de onderstaande bedrijven/personen:
- VU-HBS, voorheen ACVU-HBS (diverse projecten)
- RAAP Archeologisch Adviesbureau, Regio Oost (diverse projecten, opdr. d.t.v. ACVU-HBS)
- Allard Pierson Museum (diverse projecten)
- ADC ArcheoProjecten (enkele projecten, opdr. via het Allard Pierson Museum)
- Cultuurhistorische Vereniging 'Ter Aar' (een enkel project)
- Diverse particulieren (diverse projecten)