(over ons)KNA Specialist Conserveren,
registratienummer: 258862

Geregistreerd in het
Actorregister Archeologie

aangesloten bij de VOiA

BR-Restauratie is opgericht in maart 2013 en is een jong, maar ervaren bedrijf.

Ben Rijns, de initiatiefnemer van BR-Restauratie heeft in het decenium voor de oprichting expertise opgebouwd als Medior Archeologisch medewerker, met als specialismen 'Metaalrestauratie' en 'Metaaldetectie'.

Via zijn laatste werkgever 'VU-HBS' (voorheen: ACVU-HBS) heeft Ben in 2003 een professionele stage-opleiding metaalconservering gevolgd in het Allard Pierson Museum te Amsterdam, o.l.v. Drs. R. Leenheer, met wie hij nog geregeld (zeer prettig) van gedachten wisselt.

Alhoewel Ben na deze stage vele duizenden metaalrestauraties uit heeft mogen voeren, draagt hij een warme herinnering aan deze periode en is hij nog steeds zeer dankbaar voor het grote vertrouwen dat al in een vroeg stadium in hem werd gesteld.
Hierdoor mocht Ben al tijdens zijn stage enkele begerenswaardige archeologische objecten restaureren/conserveren, waaronder een bijna complete middeleeuwse kandelaber uit Venlo, een Romeins hengseloog met een Minervakop, een fragment van een bronzen militair diploma (Romeins) en een fragment van een grote Romeinse bronzen plaat met een spraakmakende inscriptie.
Deze objecten zijn nog geregeld terug te vinden in de literatuur en op internet en het hengseloog heeft zelfs enkele jaren op de openingspagina van de website van ADC ArcheoProjecten gestaan.

Deze topvondsten hebben er onder andere toe bijgedragen dat Ben een passie heeft ontwikkeld voor het restauratievak, waardoor hij inmiddels bijna 5 jaar geleden BR-Restauratie heeft opgericht en in nauwe samenwerking met andere specialisten iedere restauratieopdracht tot een goed eindresultaat weet te brengen.

Ben is overigens al meer dan 30 jaar actief in de (amateur)archeologie.